Meningen med livet -finnes den?


«Du har skapt oss Gud, til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» At dette er et av kirkefader Augustins mest kjente sitater, er nok fordi det uttrykker noe defleste oppfatter som en universell sannhet: At vi har en iboende lengsel etter Gud –eller noe vi kan kalle Gud.

Hvis du spør folk om meningen med livet, vil du få mange svar. Ut ifra et humanistiskeller naturvitenskapelig synspunkt, vil mange si at livet får den mening man selv gir det.Noen vil også hevde at livet ikke har noen mening i det hele tatt – utover det rentbiologiske. En av de ting som skiller oss mennesker fra dyrene, er at vi har evnen til åfilosofere over egen tilværelse. Vi stiller oss de tre vanlige spørsmålene: Hvor kommerjeg fra, hvorfor er jeg her, og hva skjer etter døden?

I NRK-programmet «To menn i dødssonen» sier den kjente legen Per Fuggeli: «Jegfår ikke til å tro på Gud med min hjerne. Men et eller annet sted inni meg har jeg en nærmestfundamentalistisk visshet om at det finnes en Gud. Selvfølgelig finnes det en Gud, enSkaper,en Allsjel. Men den fordømte hjernen kommer i veien.»

Denne konflikten mellom hjernen og hjertet er ikke Fuggeli alene om å oppleve. Den er likegammel som mennesket selv og er ofte beskrevet i Bibelen. For å få kontakt med Gud må hjertet kobles inn. Det Nye Testamente snakker om at det er hjertet vi tror med. Det er dendelen av oss som kan relatere til det åndelige.

I 3:16 deler vi troen på det den kristne kirke over hele verden og til alle tider har forkynt: Vi er ikke her på grunnlag av tilfeldigheter. Vi er skapt av en kjærlig Gud –med en hensikt.En av sine mest berømte taler holdt apostelen Paulus for filosofene på Areapagos i Aten. Han definerer sitt forhold til Gud på denne måten: «For det er i Ham vi lever ogbeveger oss og er til.» Akkurat som vi ikke kunne overleve mange sekunder utenforjordens atmosfære, er vi åndelig sett skapt for å leve i Guds nærhet. For vårt åndeligemenneske er Gud selve atmosfæren som vi puster og beveger oss i.

På en liste over hva folk flest opplever som meningsfullt i livet, vil du garantert finne noe somhandler om relasjoner – å høre til. Ord som familie, venner og fellesskap er viktig.Et liv med Gud løser ikke på langt nær alle livets problemer. Men det å oppleve seg som endel av Guds familie, og å ha fellesskap med andre troende i en menighet, gir mening ogperspektiv – også med tanke på evigheten. Vi i menigheten 3.16 vil gjerne dele dette fellesskapet med deg. Velkommen inn i familien!