Close

Nettverksgrupper: ekte fellesskap

Fellesskap er selve livet. Ønsker du å være med i en nettverksgruppe, kontakt Rune Jonassen, så blir du introdusert for en gruppe som passer deg!

Rune Jonassen

Pastorrune@3-16.no