Nettverksgrupper


Nettverksgrupper i 3:16 – ekte fellesskap!


Fellesskap er selve livet. Derfor ønsker vi at alle i 3:16 skal være med i en mindre gruppe for åndelig og sosialt påfyll. Formålet er å «dele livet» med hverandre, det gode, som det vanskelige, i kombinasjon med all den oppmuntring og visdom Guds ord gir.

Gruppenes sammensetning er alt fra bare menn og kvinne grupper til miks i kjønn og alder. Gruppene ledes av en til to personer. Man samles hver 14.dag hjemme hos en av deltagerne. Ønsker du å være med i en nettverksgruppe, kontakt Marthe Meyer, så blir du introdusert for en gruppe som passer deg!

Marthe Meyer
Marthe@3-16.no