Måned: september 2012

  • Den gamle og den nye loven – I følge Ireneus (år 170)

    Den gamle kirkefaderen Ireneues av Lyon (125 – 203) skrev en gang et skrift han kalte Bevis for den apostoliske forkynnelse. Her oppsummerer han frelseshistorien i kompakt form, og nå vil jeg dele et avsnitt som behandler forholdet mellom livet under loven fra det gamle testamantet, og livet som en etterfølger av Jesus. For vi…