Hjelp


Livet har ulike faser. Noen ganger er man på giversiden, andre ganger trenger man hjelp – som sjelesorg, økonomisk bistand eller et sted å sove.

For samtale og sjelesorg, kontakt: Mona og Harald Øksnes / 957 33 973.

For økonomisk bistand eller annen praktisk hjelp, kontakt daglig leder: Marius Skaara / 405 53 016.

For ekteskap/samliv, kontakt Ådel og Lars Dale / 928 91 022.