Overnatting for barn og ungdom i 3:16 våren 2024


Infobrev for ledere for de forskjellige virkegrenene

Vi har opprettet et infobrev som kan kopieres og tilpasses til de forskjellige virkegrenene: (åpent for redigering av alle med lenken)

Infobrev som kan tilpasses

Programoversikt for ledere

Regneark med oversikt over hva som skjer for hvem

Påmelding

De forskjellige virkegrenene bør i utgangspunktet ta opp påmeldinger hver for seg, slik at lederne har kontroll på sine deltakere. Mølla LAN har egne påmeldingsskjemaer og betalingsløsninger. Dersom man ønsker hjelp til å opprette påmeldingsskjema, ta kontakt med Thor Andre, tlf 98 04 24 06.

Informasjon for T&T

Informasjonsskriv til foreldre og deltakere

Påmeldingslenke for T&T: Google form for påmelding fra foreldre