Close

Sammen i Fredrikstad

Vi ønsker å bli kjent med og inkludere nye mennesker som kommer til Fredrikstad, og vise dem hva byen vår har å by på

Våre prosjekter

3:16 har flere aktiviteter i samarbeid med asylmottaket på Veum, litt utenfor Fredrikstad sentrum. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gir støtte til flere av våre prosjekter i 2016. Vi ønsker å bli kjent med flere nye i byen! Ta kontakt om du ønsker å være med noe av det vi gjør:

Fotball på mandager

Hver mandag stort sett kl. 18:00 møtes vi og spiller fotball sammen. Vi spiller på Merkurbanen eller Møkkaløkka, ved Trosvik skole.

Internasjonal fest

Et par ganger pr semester inviterer vi alle kulturer til en fest med stor variasjon i matveien og opprinnelse. Tilbudet er for hele familien. En gang i året er vi ute og feirer gatefest sammen ved Trara skole. 3-400 personer var innom ved gatefesten i august 2016. 

Månedlig bowling

Flere av oss spiller bowling sammen med beboere fra Veumalleen asylmottak. Alltid gøy! – Vi tør nesten garantere.

Fadderordning

Vi ønsker nye velkommen til byen – viser dem rundt, besøker kulturtilbudet, spiser middag sammen, går turer og gjør hyggelige aktiviteter. Som venner gjør 🙂

Kjøkkenhageprosjekt

Over et par år nå har vi utarbeidet en kjøkkenhage på Veum der beboere kan få hvert sitt område for å plante grønnsaker. Man lærer litt om å plante i Norsk klima, samt generelt hagestell. 

Språkopplæring

Som et uformelt og hovedsakelig muntlig tilbud i samarbeid med FRIS ønsker vi å bidra til at de som skal lære seg norsk kommer raskt i gang. Vi inkluderer språkopplæring i de fleste aktivitetene våre, og oppmuntrer til å øve på temaer som dekkes av undervisningen de får på FRIS. 

Nyskapt

En gjeng med god estetisk (og etisk) smak som har utarbeidet egne produkter og varemerket «Nyskapt». Her produseres det godt handtverk både i tekstil, papir og spiselige produkter – i tillegg til redesign og restaurering av møbler o.l.

Leksehjelp

Et samarbeid med Trara skole og Veum mottak der elever får hjelp til gjennomføring av lekser i kafeen på Røde Mølle av voksne med lærerbakgrunn, eller pedagogisk interesse. 

Mentorordning

3:16 samarbeider med Frontkom, som organiserer et mentorprogram for teknisk interesserte. Programmet handler om hvordan man starter sin egen bedrift i Norge, språkopplæring/praksis, bruk av webteknologier og hvordan det er å jobbe i en norsk bedrift.