Gi penger


Du kan donere til 3:16 via:

Bankkonto: 3000.38.62735

Vipps: #12380

3:16 Givertjeneste

Her legger du inn informasjon hvis du ønsker å være med i 3:16 Givertjeneste