Om 3:16


Vi er småbarnsfamilier, ungdommer, kjærestepar og single, vi er gamle og unge, karismatiske og sindige, musikalske og umusikalske. Vi er vanlige mennesker med ulik bakgrunn som sammen utgjør menigheten 3:16.

3:16 er ikke medlem av et større trossamfunn, men du finner både pinsevenner og lutheranere blant oss. Vi har rom for ulikhet, men vi kommer sammen for å hjelpe hverandre å finne tro og leve gode liv.

Vår visjon er “en forandret menighet, en forandret by – gjennom barn og unge”. Vi ønsker å bety noe for flere enn oss selv, og vi investerer i barn og unge spesielt. I tillegg har vi satt ord på to kjerneverdier: Guds ord, og relasjoner. Guds ord er grunnlaget for alt vi holder på med. Det er en manual for liv og tro. Relasjoner utgjør selve menigheten. Vivil være en åpen menighet, hvor du kan komme som du er og hvor det er trygt å være ærlig.

Vårt motto er: Elsket for alltid.